ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ÇEVRE VE ISG YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI

Firmamızın amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve çevre ISG ve Kalite yönetim sistemlerinin sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları, ilgili tarafların şartlarının belirlemiş, ulusal Çevre ve ISG mevzuatları yanında, Gemi Geri Dönüşüm ile ilgili ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler BASEL-ILO –IMO vb) ve AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği MEPC (Deniz Çevre Koruma komitesi kararları) Çevre ve ISG mevzuatl yükümlülüklerini faaliyetlerine entegre etmiştir.

İlgili mevzuatların uygulamasına yönelik süreçler, prosedürler, talimatlar ve ilgili dokümanlar oluşturularak yasal gereklilikler yerine getirilmekte, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamakta, tehlikeli atıkların lisanslı firmalar aracılığı ile isg ve çevre ölçümlerini (gürültü, titreşim, emisyon, toz, deniz suyu, toprak analizleri –iş makinaları periyodik kontrolleri,topraklama vb.) akredite kuruluşlar ve GEMİSANDER aracılığı ile yapmakta ve değerlerin aşılması/uygunsuzluk durumunda gerekli önlemleri almaktadır.,

İSG - Çevre ile ilgili yasal düzenlemeler, yönetim sorumlusu tarafından takip edilir. Değişiklik/yürürlükten kaldırılma yeni yayım durumunda mevzuata uygunluğun değerlendirmesi formunda belirterek yayınlar. Uygulamaya alınmasını sağlar.

Hurda gemilerin sökümünden kaynaklanan hurda saç ve madenlerinin demir çelik sektörüne hammadde , yeniden kullanılabilir elektrik-elektronik –makina/Güverte donanım ve ekipmanları gemi inşa ve yat sanayine sunulmasını sağlar. Bu kapsamda müşteri memmnuniyetini ölçerek, memnuniyeti artırmayı güvence altına almaktadır.

Hurda gemilerden kaynaklanan Atıkların yönetimini ulusal ve uluslararası mevzuatalara uyumlu olarak yapar.

Hurda gemilerin sökümü öncesinde yapılması zorunlu radyasyon-gasfree-solunabilir hava Atık envanteri konularında Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği ve izin ve lisansa sahip kurumlardan hizmet almaktadır.

Sözleşmeli OSGB firmasından iş sağlığı ve Güvenliği, Tehlikeli Maddeler Güvenlik Danışmanlığı firmasından danışmanlık hizmeti almaktadır.

Çalışanların ISG/Çevre eğitim ihtiyaçlarını ve yeterliliğini, OSGB ve kurum/ uzman kişiler marifetiyle sağlar.
Faaliyetlerinde meydana gelebilecek yangın-iş kazası olaylarında GEMİSANDER ‘den hizmet /destek alır.
Faaliyetlerinde meydana gelebilecek deniz kirliliği olaylarında ise bölgede bulunan MOST Denizcilikten hizmet alır.

Faaliyetlerinde meydana gelebilecek yangın-iş kazası-deniz kirliliği ve doğal afetlere hazır olunması için gerekli ekipmanı bulundurur. Tatbikatlarla çalışanların acil durumlara hazır olması sağlanır.GEMİSANDER ‘den ekipman desteği alınır.

Faaliyetlerinde meydana gelebilecek deniz kirliliği olaylarında ise bölgede bulunan MOST Denizcilikten hizmet alır.