ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PL-01 P O L İ T İ K A M I Z

ISO 9001-14001-45001&30001

Faaliyetlerimizinde Hedeflerimize ulaşmak maksadıyla;
ÜST YÖNETIM OLARAK;
Geri dönüşümü yapılan gemilerde uygun teknikler ve yönetimler kullanarak ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,

Yürülükteki Çevre/ISG yasal ve diğer şartları yerine getirmeyi
IMO –ILO kılavuzlarına BASEL ve HONG-KONG sözleşmesi ile AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği standartlarına uymayı ve uygulamayı,

Firmamızca desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen faaliyetlerimizin amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen, bir kalite -Çevre ve işçi sağlığı ve güvenliği yönetim Sistemini sürdürmeyi,Politikamızın hedefe ulaşmasındaki performansı izlemeyi, aksayan hususlar ile ilgili tedbir almayı,

ÇEVRE YÖNETIMI
Faaliyetlerimizde, çevre kirliliğini önlemeyi/ korunmasını sağlamayı,
Çalışanların çevre bilincini geliştirerek izlemeyi,
Çevre performansını arttırmak için yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini
Faaliyetlerimizde, enerji tasarrufu ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmayı,
Acil durumlar için hazır olmayı,

ISG YÖNETIMI
Faaliyet alanımızdaki yaralanmaların ve sağlık durumunun önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı,
Her seviyedeki çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini koruma bilinçlerini geliştirerek izlemeyi,
Kontrol hiyerarşisini kullanarak ISG risklerini kontrol etmeyi, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve azaltmayı,
ISG performansını arttırmak için yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini ,
ISG yönetim sistemi karar alma süreçlerinde işçilerin /temsilcilerine danışmayı ve katılımlarını sağlamayı
Acil durumlar için hazır olmayı,
Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı,
Firmamız adına taahhüt ederiz.

KALITE YÖNETIMI
Müşteri gereksinimlerini anlamayı ve bu gereksinimleri karşılayarak müşteri memnuniyetini Sağlamayı,
Uygulanabilir şartları yerine getirmeyi
Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı, taahhüt ederiz. 02.01.2019
Oğuzhan BOLAT

VİZYONUMUZ

Ülkemiz adına fayda sağlamak , daima yenilikçi, gelişmeye açık ve çevreye önem veren sektörde örnek bir gemi söküm firması olarak söz sahibi olmak.

MİSYONUMUZ

Gemi Söküm konusunda müşterilerimizin beklentilerini yurtiçi olduğu kadar, uluslararası platformda da önde gelen ve tercih edilen firmalar arasında yer almak ve konusunda lider olmak.

DEĞERLERİMİZ

Çevreye duyarlı
Ülke ekonomisine faydalı
Güvenilir
Çözüm odaklı