ÇEVRE VE ISG YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI

BMS Gemi Söküm’ün amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve yönetim sistemlerinin sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları belirlemiş, ulusal Çevre ve ISG mevzuatları yanında Gemi Geri Dönüşüm ile ilgili ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler BASEL-ILO –IMO vb) ve AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği MEPC (Deniz Çevre Koruma komitesi kararları) Çevre ve ISG mevzuatl yükümlülüklerini faaliyetlerine entegre ederek yerine getirir.Mevzuatları takip eder, yeni yayımlanan ve değişen mevzutları faaliyetlerinde uygulamaya alır.

Gemi Söküm Bölgesinde sökümü yapılan hurda gemilerin sökümünü yaparak ekonomiye hammadde olarak kazandırılmasını sağlar.

ISG ve Çevre ölçüm/analizlerini Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği vasıtasıyla bölgesel ve firma operasyonel ölçümlerini akredite kuruluşlar aracılığı ile yaparak değerlerin aşılması/uygunsuzluk durumunda gerekli önlemleri alır.

Çalışanların ISG/Çevre eğitim ihtiyaçlarını Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri derneği koordinesinde sağlar.

Sözleşmeli olduğu OSGB firmasından iş sağlığı ve Güvenliği, sağlık,
Atık Yönetim konularında Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri derneğinden hizmet alır.

Faaliyetlerinde meydana gelebilecek yangın-iş kazası-deniz kirliliği olaylarında GEMİSANDER ‘den hizmet /destek alır.

Firmamız, ISO 9001/2015- 14001/2015-ISO 45001/2018 ve ISO 30000/2009 standartları şartlarına uygun olarak, kurduğu Yönetim Sistemi’ni dokümanter etmiş ve uygulamaktadır.

Oguzhan BOLAT Şirket Müdürü